ארגוני עובדים

קייטנת קיץ על גלגלים חוברת בכל שנה למרבית ארגוני העובדים במשק עלמנת לאפשר לעובדים להנות מסבסודים והנחות ברישום לקייטנה.

חשוב לציין שהזכות ניתנת אך ורק לילדי העובדים ולא ניתן להעבירה (הביטוח הוא עבור הילד שמספר הזהות שלו נמסר ע"י הארגון) והרישום מתבצע במרבית המקרים דרך מקום העבודה ורק בחלק מהמקרים דרך משרדי הקייטנה.

להלן רשימה חלקית של הארגונים עימם אנו עובדים ואמצעי הרישום דרכם:

  • עובדי מדינה ירשמו דרך אתר "מועדון טוב" ברישום מקוון לקייטנת קיץ על גלגלים מס' 901/902/903.

  • חברים בארגון המורים יפנו ישירות למשרדי הקייטנה בטל' 03-5500780.

  • שוטרים שחברים בארגון קרנות השוטרים ישלחו את טופס הרישום היעודי יחד עם צילום תעודת שוטר לפקס 03-5500781 ויציינו מס אישי. (לא מיועד לסוהרים ומשאז"ים).

  • עובדי בנק לאומי  ייפנו לגניה מההנהלה של הבנק את הטופס לאישור.

  • עובדי הבנק הבינלאומי יפנו לשני מההנהלה של הבנק.

  • עובדי בנק מרכתיל יפנו למיטל מההנהלה של הבנק.