תקנון

תודה שבחרתם לרשום את ילדכם לקייטנת קיץ על גלגלים

ביטחון ובטיחות

כל פעילויות קייטנות קיץ כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך
 ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה המקוון.
 להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות. 

 אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום

 לא יוחזר תשלום בגין ימי היעדרות.

יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות בתכנית:

  1. עד שלושה ימים לפני פתיחת הקייטנה יבוצע החזר מלא.
  2. החל משלושה ימים לפני תחילת הקייטנה ועד ערב הפתיחה – יבוצע החזר של 85 אחוז מסכום הקייטנה.
  3. ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים – יבוצע החזר של 50 אחוז מסכום הקייטנה.
  4. ביטול הקייטנה לאחר חמישה ימים ואילך – לא יבוצע החזר.

היעדרות בגין מחלה 

לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב ובצירוף אישור רפואי של 6 ימי מחלה רצופים לפחות, ושהבקשה תוגש לא יאוחר מעשרה ימים לאחר סיום הקייטנה.

הפסקת פעילות

להנהלת הקייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אם נמצא כי סיכן/ה את שלומו או בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו ישולם החלק היחסי שבו לקח הקייטן חלק.

אנו מאחלים לכם ולילדכם חופשה נעימה!!!.