• תקנון

תודה שבחרתם לרשום את ילדכם לקייטנת קיץ על גלגלים

ביטחון ובטיחות

כל פעילויות קייטנות קיץ כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך
ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה המקוון.
להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות.

 אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום בתקופת הקורונה

לאור תקופת הקורונה ניתן לבטל את הרישום לקייטנה בכל שלב עד יומיים לפני תחילתה ולקבל החזר מלא. אחרי פתיחת הקייטנה נוהלי הביטול יהיו כפי שמצוין להלן, אלא אם יחול גל הדבקה ומשרד החינוך יכפה הפסקת פעילות. במקרה כזה הנהלת הקייטנה תזכה את ההורים על הימים בהם לא תתקיים פעילות.

במקרה של ביטול מצד הלקוח יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות בתכנית:

 1. עד יומיים לפני פתיחת הקייטנה יבוצע החזר מלא.
 2. החל מיומיים לפני תחילת הקייטנה ועד ערב הפתיחה – יבוצע החזר של 85 אחוז מסכום הקייטנה.
 3. ביטול הקייטנה במהלך חמשת הימים הראשונים – יבוצע החזר של 50 אחוז מסכום הקייטנה.
 4. ביטול הקייטנה לאחר חמישה ימים ואילך – לא יבוצע החזר.

היעדרות בגין מחלה\קורונה

 • לא ינתנו החזרים עבור ימים בהם הילד נעדר או חולה בכל מחלה שהיא ובכלל זה קורונה. הסיבה לכך היא שכמעט כל הוצאות הקייטנה הינן הוצאות קבועות (אוטובוסים, הדרכה, רוב האתרים, אוכל, ביטוחים) וכשילד נעדר ההוצאות הקבועות אינן פוחתות.
 • לא ינתנו החזרים עבור ימים בהם הילד נעדר בשל צורך להיכנס לבידוד (מאושר על ידי משרד הבריאות) היה ושהה בקרבת חולה מאומת שלא במסגרת הקייטנה. במקרה כזה יוכל הילד להשלים את הימים שהחמיץ במחזור השני או לקבל החזר חלקי בשיעור של 70% מהעלות פר יום על הימים שבהם נעדר. כל זאת בכפוף לאישור משרד הבריאות. רק בידוד בכפוף לתכתיב משרד הבריאות יזוכה בהתאם לתנאים שלעיל. פניות בנושא החזרים יתאפשו עד סוף ספטמבר 2021 בלבד.
 • היה והילד נאלץ לשהות בבידוד (מאושר על ידי משרד הבריאות) כתוצאה ממגע עם חולה קורונה מאומת במסגרת הקייטנה, יבוצע זיכוי מלא בגין הימים שהילד הפסיד.

הפסקת פעילות

 • להנהלת הקייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אם נמצא כי סיכן/ה את שלומו או בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו ישולם החלק היחסי שבו לקח הקייטן חלק.
 • המפעיל רשאי לבטל את הקייטנה באזור מסוים במקרה של מיעוט נרשמים. היה והקייטנה תבוטל, תינתן הודעה מוקדמת של לא פחות משלושה ימים לפני מועד פתיחתה. במקרה של ביטול הקייטנה מצד המפעיל, התשלום עבור הקייטנה יוחזר במלואו.
 • במקרה של פרוץ מלחמה או מגיפה במועדי הפעילות, הנהלת הקייטנה תפעל ע"פ הנחיית פיקוד העורף ו/או משרד הבריאות והוראות הקב"טים העירוניים. במידה ותידרש על ידי הגורמים המוסמכים לחדול מפעילות, הנהלת הקייטנה תזכה את לקוחותיה על הימים בהם לא התקיימה פעילות בלבד. חשוב לציין שבהעדר הנחייה מפורשת של פיקוד העורף, הקייטנה תמשיך לפעול כרגיל תוך שמירה על קירבה למרחבים מוגנים. במקרה כזה, הורים שיבחרו לא לשלוח את ילדיהם, חרף אישור הפעילות מפיקוד העורף, לא יזוכו בגין ימי העדרות יזומים מטעמם.
 • הנהלת הקייטנה אינה מזכה על ימי העדרות יזומים מצד הלקוח.
 1. במידה והילד או אחד מהוריו זקוק להתאמת נגישות, נא לציין זאת בזמן הרישום.

אנו מאחלים לכם ולילדכם חופשה נעימה!!!.