Off

יהלומית נפתלי

מבחינתי הדבר הכי חשוב זה הצוות והבטיחות, ושני אלה הולכים יד ביד. לקיץ על גלגלים יש צוות מקצועי וקבוע לאורך שנים. אני יודעת בדיוק מי משגיח על הילדה שלי וכל שנהאלה אותם מורים ומדריכים מצויינים שזוכרים אותה ומקבלים אותה בזרועות פתוחות. קיץ על גלגלים זו משפחה, ולא הייתי מסתפקת בפחות עבור הנסיכה שלי.


יהלומית נפתלי