Off

לילך וינטל

קיץ על גלגלים היא הקייטנה היחידה שמבטיחה ומקיימת. אחרי שניסינו מספר קייטנות על גלגלים, היום כבר אין התלבטויות, איך שנפתחת ההרשמה אנחנו שם וכל שנה מופתעים לטובה 


לילך וינטל