רישומך נקלט בהצלחה וחשבונית נשחת אליך למייל ברגעים אלה.
אנו נעמוד בקשר טלפוני עמכם מספר ימים לפני תחילת הקייטנה