מצ"ב אישורי משרד החינוך ורשיון לקיום קייטנה לערים השונות