תקנון רישום והשתתפות בקייטנה

 

תודה שבחרתם בקייטנת קיץ על גלגלים

 

אנא קראו את התקנון בעיון 

 

קייטנת "קיץ על גלגלים", עתידה להפעיל שני מחזורי קייטנה בחודשי יולי אוגוסט 2024, הואיל וההורים בוחרים לרשום את ילדם לקייטנותינו ולהתקשר עמנו לשם כך, הרישום לקייטנה, מאשר את הסכמת הצדדים על התנאים כפי שמובאים בתקנון זה. קיץ על גלגלים תפעיל שני מחזורי קייטנה. המחזור הראשון יתקיים החל מה- 1.7.24 ועד ה-  21.7.2024 והמחזור השני יפעל החל מה-23.7.24 ועד 12.8.24. הקייטנה מנוהלת ומופעלת על ידי צוות קבוע, מנוסה מיומן ומקצועי. הקייטנה מבוססת על ביקור ושהייה באטרקציות מתחלפות, לפיכך היא כוללת הסעות הלוך וחזור כחלק מהמבנה התפעולי שלה שכלולות במחיר.

רישום לקייטנה

מתבצע באופן מקוון  באמצעות כרטיס אשראי, אך ניתן להגיע למשרדנו בתאום מראש למעוניינים לשלם במזומן. לא ניתן לשלם בהמחאות.הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב .

להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.ידוע לי שאירועיי הקייטנה מצולמים ואין לי התנגדות לכך להופעת הצילומים במדיה חברתית

הסעות

נקודות ההסעה אינן מבתי הילדים אלא מנקודות איסוף קבועות ומוסכמות מראש שמאפשרות איסוף נוח ובטיחותי וגישה קלה הן לילדים והן לאוטובוסים. נא בררו את נקודת ההסעה בטרם הרישום. הקייטנות פועלות במתכונת של חמישה ימים בשבוע, ושעות הפעילות תהיינה בין 07:45 -13:30. פיזור הילדים יחל בשעה 13:30, ובאחריות ההורים לדאוג למלווה שימתין לילד באם הוא לא מורשה ללכת הביתה בגפו. רכזי האוטובוסים מונחים לא להמתין למלווים בפיזור.

מזון

בקייטנה מוגשת ארוחת עשר שכוללת פיתה עם חומוס או שוקולד או גבינה לצד פרי או ירק, ושתייה חופשית במהלך היום. יחד עם זאת מומלץ לשלוח עם הילדים בקבוק מים אישי, והורים שמעוניינים רשאים לשלוח מזון נוסף וחטיפים עם הילדים.

השימוש בסלולרי בזמן הקייטנה מותר בהסעה ובהפסקת האוכל, אלא אם אנשי הצוות מבקשים אחרת.להנהלת הקייטנה אין אחריות על הילד לפני הגעתו להסעה ועם ירידתו מההסעה. קיום קו הסעה או נקודת הסעה מותנה במינימום ילדים

בריאות

ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בקייטנה ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות. על ההורים חלה החובה לעדכן את הנהלת הקייטנה מראש על כל מידע רפואי רלוונטי על ילדם, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד. במידה והילד סובל ממגבלה רפואית, על ההורה חלה האחריות להצהיר ולדווח בזמן הרישום. ההורים מתחייבים לא לשלוח לקייטנה את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות בקייטנה מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בקייטנה ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות לשליחת הילד לקייטנה, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הקייטנה לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש הצוות להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים. במידה והילד נוטל תרופות ממשפחת הריטלין במסגרת בית-הספר, מומלץ להמשיך הילד את נטילת התרופות בתקופת הקייטנה.

הוצאת ילד במהלך פעילות הקייטנה

במידה ובמהלך הקייטנה יתעורר קושי התנהגותי או אי-ציות להוראות צוות הקייטנה, הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום הפעילות. במקרה כזה חובת ההורים להגיע או לשלוח מי מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה. צוות הקייטנה רשאי להרחיק ילד/ה מהקייטנה לצמיתות בגין התנהגות אלימה או פוגענית, או במקרה של אי-ציות למרות הצוות, וזאת ללא התראה מראש.במקרה של הרחקה ביוזמת הקייטנה הקייטנה תבצע החזר כספי יחסי על סך הימים אותם הילד יחמיץ בניכוי דמי הביטוח בסה"כ 100 ₪ .

אובדן ציוד אישי

הנהלת הקייטנה אינה אחראית על אובדן, נזק או גניבה של ציוד אישי, לפיכך מומלץ לא לשלוח עם הילדים ציוד יקר כגון טלפונים ניידים, אייפד, מחשב נייד תכשיטים או פרטי ביגוד והנעלה יקרים. מאחר שאנו מבקרים באתרים שבהם מבקרים נוספים, אובדן או גניבת ציוד היא אירוע שכיח ומצער, ולכן רצוי להימנע מעוגמת הנפש. ראוי לציין שביטוח הקייטנה אינו כולל כיסוי לנזקי רכוש אישי.

נהלי ביטול והחזר תשלום

הנהלת הקייטנה תהיה רשאית שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה כגון: מלחמה, חוסר בנרשמים פגעי מזג אויר וכד`. במקרים אלו יוחזרו התשלומים בגין הימים שבהם לא פעלה הקייטנה בניכוי דמי הביטוח. החלטות באשר להפעלת הקייטנה יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות. שימו לב שמי שנרשם דרך ארגוני עובדים או דרך "רשת הקייטנות" כפוף לתנאי הביטול שלהם.

ביטול הרשמה מצד הלקוח

יש להודיע למפעיל על ביטול הקייטנה או הפסקת ההשתתפות במייל תוך ציון הימים והתאריכים בהם השתתף החניך ומועד הפסקת ההשתתפות.

  1. כל חניך זכאי לבטל את רישומו, עד שישה ימים לפני פתיחת הקייטנה אליה נרשם ולא יחויב בתשלום כלשהו
  2. ביטול הרשמה בהתראה קצרה משישה ימים בטרם פתיחת הקייטנה, תחייב תשלום של 200 ₪ כולל מע"מ למפעיל.
  3. ביטול ההרשמה לאחר פתיחת הקייטנה, לא יזכה את הלקוח בהחזר.
  4. האמור לעיל לא יתקיים אם ביטול ההרשמה ייעשה מסיבות רפואיות בצירוף מסמכים מעידים על כך.
  5. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.
  6. בקשות החזר ניתן להגיש עד שבועיים מסיום הקיטנה.
  7. מוסכם בין הצדדים שאם תבוטל הקייטנה אזי תחזיר הקייטנה את התמורה ששולמה לקייטנה.

נהלי ביטול בהמקרה של הסלמה או מלחמה

ההחלטה על קיום פעילות תחת איומים בטחוניים אינה נתונה לשיקול דעתו של המוסד החינוכי ובכלל זה מפעילי קייטנות. אנו כפופים להנחיות פיקוד העורף ורק בהינתן הנחייה ישירה מהם תופסק פעילות הקייטנה. במקרה כזה יוחזר תשלום עבור הימים שלא מומשו לפי חלקם היחסי מהסכום הכולל ובניכוי דמי הביטוח בסך 100 ש"ח עבור כל חניך. היה ותוכרז מלחמה (כולל איסור קיום פעילות חינוכית באזורינו) לפני פתיחת הקייטנה – יוחזר להורים הסכום במלואו. (שימו לב שמי שנרשם דרך ארגוני עובדים או דרך "רשת הקייטנות" כפוף לתנאי הביטול שלהם).

חשוב להדגיש כי החזר בגין מצב בטחוני ינתן אך ורק במצב בו תיסגר הקייטנה בצו מחייב ולא מתוקף החלטה שרירותית של המפעיל או הלקוח.

צוות קיץ על גלגלים מאחל לכם חופשת קיץ מהנה ובטוחה